Latest Entries

Registracijos mokesčiai/Registration fees

Attention: News flash Annual registration fee was incorrect on initial Toronto Gintaras web blast. The following registration fees apply: $125 for one dancer and $100 for each additional family member Sorry for any inconvenience. *Student group: please ensure that your travel documents are up to date (passports are valid). As we begin a new dance … Continue reading

Laikas šokt! Tikrai! (It’s time to dance! Really!)

Po šiltų ir gražių ir ilgų! atostogų, laikas šokti! Tikrai! Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” visų grupių šokėjus kviečia į pirmą repeticiją.  Vaikų ir jaunių šokių grupių (SK iki 10ta skyriu) pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 22 dieną, 6:30 v.v. Anapilyje. Studentų šokių grupės (11ta+ skyriu) pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 18 dieną, 6:00 v.v. Anapilio parapijos … Continue reading