Latest Entries

Laikas sokti! Time to dance!

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, po šiltų ir gražių atostogų, visų grupių šokėjus kviečia į pirmą repeticiją.  Vaikų ir jaunių šokių grupių pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 20 dieną, 6:30 v.v. Anapilyje. Studentų šokių grupės pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 9 dieną, 6:00 v.v. Anapilio parapijos salėje. Priimame šokėjus nuo jaunesniūjų darželio amžiaus. Registracijos mokestis: $60.00 už … Continue reading