Latest Entries

Registracijos informacija/Registration Information

Toronto Gintaro Registracija Studentų repeticijos jau prasidėjo.  Vaikų ir jaunių repeticijos prasidės šį  ketvirtadienį, rugsėjo 19d, 6:30 v.v. Anapilio parapijos salėse. Prašome užsiregistruoti repeticijų metu iki Spalio 10d. Registracijos formas rasite tinklapį http://www.TorontoGintaras.com Registracijos mokestis: $75/šokėjui Šeimos registruojant daugiau kai vieną šokėją, pirmam $75/šokėjui, o antram ar daugiau po $50/šokėjui   XVI Lietuvių Tautinių Šokių … Continue reading

Kviečiam šokėjus! Calling all dancers!

Toronto Gintaras – 1955-2020 Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” gyvuoja jau 64 metus. Tai didelėšeima, vienijanti visus lietuviško tautinio šokio mylėtojus .  “Gintaro” šokėjai dalyvavo visose Išeivijos šokių šventėse ir nuo 1994 metų , visose Lietuvos dainų ir šokių šventėse. 2020 metai ansambliui bus ypatingi, „Gintaras’’  švęs savo 65-metį, bei liepos 3-5 dienomis Filadelfijoje dalyvaus … Continue reading

Gintaro Metinis Koncertas – geguzes 4d 2019m / Gintaras Annual Concert – May 4th, 2019

Gintaro Metinis Koncertas-Gintaras Annual Concert Saturday May 4th, 2019 at 4pm at Anapilis *********************************************************** Gintaro metinis koncertas artėja! Pradedant šį ketvirtadienį, balandžio 4d, pradėsime bilietus parduot repeticijų metu. Bilietų kainą $25.00, vaikams 7 – 12m $10.00 (iki 7m. nemokamai) Bilietai bus irgi parduodami po mišių abėjose parapijose balandžio 28d. ************************************************************ The Gintaras yearly concert date … Continue reading

Laikas sokti! Time to dance!

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, po šiltų ir gražių atostogų, visų grupių šokėjus kviečia į pirmą repeticiją.  Vaikų ir jaunių šokių grupių pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 20 dieną, 6:30 v.v. Anapilyje. Studentų šokių grupės pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 9 dieną, 6:00 v.v. Anapilio parapijos salėje. Priimame šokėjus nuo jaunesniūjų darželio amžiaus. Registracijos mokestis: $60.00 už … Continue reading