Latest Entries

Naujas sezonas! It’s time to dance again!

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, po šiltų ir gražių atostogų, vaikų ir jaunių grupių šokėjus kviečia į pirmą repeticiją, kuri įvyks rugsėjo 28 dieną, 6:30 v.v. Anapilyje.  Priimsime šokėjus nuo jaunesniūjū darželio iki 10 klasės. Registracijos mokestis: $60.00 už primą vaiką $40.00 už antrą ir t.t.  Būtina susimokėti ir perduoti užpildytas anketas iki spalio 12d.  … Continue reading

Metinis Koncertas! Annual Concert!

We welcome you all to the Toronto Gintaras annual concert! May 6th, 2017 at 4pm, at Anapilis, 2185 Stavebank Rd., Mississauga See a beautiful concert, have a delicious dinner, followed by music and dancing! Cash bar. Tickets can be purchased on Sundays at Anapilis and  Prisikėlimo Parapija after mass, as well as during regular dance … Continue reading

Lietuvių Dienos Otavoje

Tiems kurie važiuoja į Lietuvių Dienos Otavoje šį vasarą,  prašau nelaukite užsisakyti viešbučius savo šeimams. Rasite visą informaciją Lietuvių Dienos tinklapį:  http://mlka.ca/index.php/en/   Studentam bus aprūpinti, kaip įprasta. For those who are going to Ottawa for LT days this summer, please book your accommodations as soon as possible.  All information should be found on the … Continue reading

Metinis Koncertas/Annual Concert

Maloniai kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” metinį koncertą “Ak norėtum grįžti”  2016 m. gegužės 7d.  4:00v.v.   _______________________________________________________ You are invited to the Toronto Gintaras annual concert “Ak norėtum grįžti” on May 7th, 2016 at 4pm The evening will be complete with a beautiful program, a traditional Lithuanian dinner, a DJ and dance, … Continue reading