Latest Entries

Metinis Koncertas/Annual Concert

Maloniai kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” metinį koncertą “Ak norėtum grįžti”  2016 m. gegužės 7d.  4:00v.v.   _______________________________________________________ You are invited to the Toronto Gintaras annual concert “Ak norėtum grįžti” on May 7th, 2016 at 4pm The evening will be complete with a beautiful program, a traditional Lithuanian dinner, a DJ and dance, … Continue reading

Nuotrauka/Group photo

  Gerbiami šokejai, Pranešiame kad šių metų Sausio 31 d. (sekmadienis) , bus daromos “Gintaro” šokeju grupių nuotraukos, Baltimores sokių šventės leidiniui. Prašome visus atvykti į Anapilį 3:45 val. po pietų. Visi turi būt apsirenge tautiniais rūbais. Iki greito pasimatymo! ********************************************************************************************** Dear dancers, On Sunday, January 31st, we have arranged to take the formal “Gintaras” … Continue reading