Student Group / Studentai

Grades 11 and up

Mokytojai:

Romas Jonušonis (Toronto Gintaro vadovas): jonusonisr@gmail.com Cell: 416-895-6345

Ramona Kaminskaitė: Ramona.kaminskas@gmail.com

Studentai prisijunkite! Join the Facebook group for all up-to-date information! https://www.facebook.com/groups/255771207800574/

Repeticijos / Practices:

Repeticijos 6 v.v. iki 9 v.v. sekmadienio vakarais Anapilio salėse. Repeticijos prasideda punktualiai. Jeigu šokėjas nedalyvaus repeticijoje, prašome pranešt mokytojui ko anksčiau.

Esant nepalankiems orams ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, ir reikia atšaukti repeticiją ieškokite papildomos informacijos mūsų svetainėje: www.torontogintaras.com  arba Facebook https://www.facebook.com/groups/255771207800574/

Practices are held Sunday evenings from 6 pm to 9 pm at St. John’s Hall (Anapilis). Practices start on time. If a dancer is unable to attend practice, please advise the teacher as soon as possible.

In case of inclement weather or other unforeseen circumstances and a practice is cancelled, please refer to our website for details: www.torontogintaras.com  or the group Facebook page https://www.facebook.com/groups/255771207800574/

Repeticijų Apranga / Dance Practice Attire:

Mergaitėms: Juodas ‘bodysuit’ arba Gintaro marškinėliai, Gintaro sijonas, juodi baleto batai, plaukai surišti.

Berniukams: Gintaro marškinėliai, juodos trumpos kelnės, naginės (Jei berniuko plaukai ilgi, reikia susirišti.)

Girls: Black bodysuit or Gintaras t-shirt, Gintaras skirt, black ballet slippers, hair tied back

Boys: Gintaras t-shirt, black shorts, moccassins (If boy’s hair is long, it must be tied back.)