Kids/Vaikai

SK – grade 3/Grades 4 – 6

Mokytojos:

Jaunesnių vaikų mokytoja (younger children’s group: SK to grade 3):

Gintarė Kalendra: gintare_kalendra@yahoo.ca Cell: 647-382-2340

Padėjėja (assistant): Elenutė Zubrickaitė

Vyresnių vaikų mokytoja (older children’s group: grades 4 – 6):

Jurgita Zlatkienė: subscribe3000@gmail.com Cell: 289-838-4109

Padėjėjai (assistants): Vida Kairienė (g.kairys@sympatico.ca  Cell: 647-448-3914), Matas Zenkevičius

Repeticijos / Practices:

Repeticijos 6:30 v.v. iki 8 v.v. ketvirtadienio vakarais Anapilio salėse. Repeticijos prasideda punktualiai. Jeigu šokėjas nedalyvaus repeticijoje, prašome pranešt mokytojai ko anksčiau.

Esant nepalankiems orams ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, ir reikia atšaukti repeticiją ieškokite papildomos informacijos mūsų svetainėje: www.torontogintaras.com 

Practices are held Thursday evenings from 6:30 pm to 8 pm at St. John’s Hall (Anapilis). Practices start on time. If a dancer is unable to attend practice, please advise the teacher as soon as possible.

In case of inclement weather or other unforeseen circumstances and a practice is cancelled, please refer to our website for details: www.torontogintaras.com 

Repeticijų Apranga / Dance Practice Attire:

Mergaitėms: Gintaro marškinėliai, Gintaro sijonas, balti baleto batai, plaukai surišti.

Berniukams: Gintaro marškinėliai, juodos trumpos kelnės, juodi ‘jazz’ batai. (Jei berniuko plaukai ilgi, juos reikia susirišti.)

Girls: Gintaras t-shirt, Gintaras skirt, white ballet slippers, hair tied back

Boys: Gintaras t-shirt, black shorts, black ‘jazz’ shoes (If boy’s hair is long, it must be tied back.)