Youth/Jauniai

Grades 8-10

Jaunių Mokytoją:  Vilija Yčaite-Watt  vilija_ycas@hotmail.com     Cell:  416-887-1752

Padėjėja (Assistant):  Kassandra Kulnys-Douglas

Repeticijos/Practices

Repeticijos pradės punktualiai 6:30. Jeigu nebusi per repeticija, prašau   duokit dėmesio kiek gali iš anksto.

Jeigu repeticjos nebus, del oro ar t.t., prašau patikrinkit čia www.torontogintaras.com.

Practice will begin punctually at 6:30. If you are going to miss practice, please   let us know as soon as possible.

If for whatever reason, weather or other, practice must be cancelled, please check this website www.torontogintaras.com.

Repeticijų Aprangą/Dance Practice Attire

Mergaitėms: Juodas “bodysuit” arba Gintaro marškinėliai, Gintaro sijonas, Juodi baleto batai, Surišti plaukai

Berniukams: Gintaro marškinėliai, Juodos trumpos kelnės, Naginės,

Girls: Black bodysuit or Gintaras t-shirt, Gintaras skirt, Black ballet  shoes, Hair tied back

Boys: Gintaras t-shirt, Black shorts, Moccasins