Youth/Jauniai

Grades 7-10

Mokytoja:

Vilija Yčaitė-Watt: vilija.watt@gmail.com Cell: 416-887-1752

Padėjėja (assistant): Kassandra Kulnys-Douglas

Repeticijos / Practices:

Repeticijos 6:30 v.v. iki 8 v.v. ketvirtadienio vakarais Anapilio salėse. Repeticijos prasideda punktualiai. Jeigu šokėjas nedalyvaus repeticijoje, prašome pranešt mokytojai ko anksčiau.

Esant nepalankiems orams ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, ir reikia atšaukti repeticiją ieškokite papildomos informacijos mūsų svetainėje: www.torontogintaras.com 

Practices are held Thursday evenings from 6:30 pm to 8 pm at St. John’s Hall (Anapilis). Practices start on time. If a dancer is unable to attend practice, please advise the teacher as soon as possible.

In case of inclement weather or other unforeseen circumstances and a practice is cancelled, please refer to our website for details: www.torontogintaras.com 

Repeticijų Apranga / Dance Practice Attire:

Mergaitėms: Juodas ‘bodysuit’ arba Gintaro marškinėliai, Gintaro sijonas, juodi baleto batai, plaukai surišti.

Berniukams: Gintaro marškinėliai, juodos trumpos kelnės, juodi ‘jazz’ batai (Jei berniuko plaukai ilgi, reikia susirišti.)

Girls: Black bodysuit or Gintaras t-shirt, Gintaras skirt, black ballet slippers, hair tied back

Boys: Gintaras t-shirt, black shorts, black ‘jazz’ shoes,  (If boy’s hair is long, it must be tied back.)