About Gintaras / Apie Gintarą

GINTARO ISTORIJA

Gintaro ansamblis įsteigtas 1955 metais. Pirmoji mokytoja buvo A. Liškūnaitė-Milienė. Per eilę metų, pakaitomis, V. Turūta, R.Krasauskaitė,J .Karasiejus ir R. Karasiejienė vadovavo ansambliui. Po 2005 metais įvykusio Gintaro 50-mečio koncerto, išėjus ilgametei ansamblio vadovei Ritai Karasiejienei , vadovo pareigas perėmė Romas Jonušonis.

Gintaras yra dalyvavęs visose tautinių šokių šventėse, šoko New Yorko, Montrealio ir Vancouverio pasaulinėse parodose, buvo išrinktas atstovauti Toronto karavanui Pasaulinėje olimpiadoje Montrealyje. Ansamblis lankėsi Europoje ir koncertavo Anglijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Škotijoje ir Vakarų Vokietijoje. Gintaras aplankė beveik visus lietuvių telkinius Kanadoje ir JAV. 1989 Gintaras tapo pirmu išeivijos ansambliu su koncertais aplankius Lietuvą.

Žlugus “geležiniai užkardai” nuo 1994 metų Gintaras dalyvavo visose Dainų ir Šokių šventėse Lietuvoje. 2009 metų liepos menėsį Gintaras, kartu su kitom lietuvių tautinių šokių grupėm iš viso pasaulio ir su šokėjais iš Lietuvos, dalyvavo Dainų šventėje skirtai Lietuvos vardo 1000-mečio paminėjimo progai. Tai buvo viena didžiausių ir įspūdingiausių švenčių, kurios liks ne tik vadovų ir mokytojų atsiminimuose , bet ir šventėje dalyvavusių šokėjų širdyse.

HISTORY OF GINTARAS

Gintaras was founded in 1955 by A. Liskūnaitė-Milienė. In following years Gintaras was led by V. Turūta, R. Krasauskaitė, J. Karasiejus and R. Karasiejienė. In 2005, following Gintaras’ 50th anniversary, longtime teacher Rita Karasiejienė stepped down as leader of the ensemble. At this time Romas Jonušonis took over the position.

Gintaras has participated in all of the dance festivals including New York, Montreal and Vancouver Expos, and was selected to represent Toronto’s pavillion at the Olympic Games in Montreal. Gintaras has travelled the world and danced in England, Australia, France, Scotland and West Germany. Gintaras has visited most of the Lithuanian Community Centres in Canada and the United States. In 1989 Gintaras was the first group from North America to perform in Lithuania.

From 1994, Gintaras has participated in all Dance and Song Festivals in Lithuania. In July of 2009, Gintaras, along with other Lithuanian folk dance groups from Lithuania and from around the world, participated in the Song Festival celebrating 1000 years of Lithuanian culture. This was one of the biggest and most fantastic festivals that will not only be remembered by the directors and leaders, but will stay in the hearts of all of those involved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s