“Gintarinės Joninės” – birželio 24d, 2023m/June 24th, 2023

Pasižymėkite savo kalendorius – birželio 24 d. Toronte Gintaras kviečia jus į Gintarines Jonines

Bilietų pirkimas internetu:
togintaras.ticketspice.com/gintarines-jonines

(Bus galima ir prie durų užsimokėt.)

Šokio pasirodymus atliks: Toronto Gintaras; Baltija – Švedija; Suvartukas – Lietuva; Ratelinis – Lietuva; Nemunas – Argentina ir Klivlando Švyturys

Garsus skrabalų meistras ir dainų autorius Regimantas Šilinskas

Bus galima pirkti skanaus lietuviško maisto; veiks baras; amatininkų mugė

Vakare linksmavakaris. Visi kviečiami.

_______________________________________________________________

The June 24th Gintarines Jonines is almost here, and we have more exciting information and details about our event so that you can plan your visit! See below for the timeline of the performances.

The last day to purchase tickets online will be June 18th ($20/$10) – otherwise tickets can be purchased at the door ($25/$15). torontogintaras.ticketspice.com/gintarines-jonines

Note that this is a CASH ONLY event.

Delicious Lithuanian food will be available for purchase from 2pm-9pm

Bar/beverages will be available for purchase throughout the entire event

Artisans Fair will be from 2pm-8pm

Dalyviai/Participants for performances

Stockholmo lietuvišku tautiniu šokiu grupė “ Baltija”, Švedija

Lietuviu Draugijos “ Nemunas” jaunimo šokiu ansamblis, Argentina

Plungės kultūros centro vyresniuju liaudišku šokiu ansamblis “ Suvartukas”, Lietuva

Klyvlando lietuviu tautiniu šokiu grupe “ Švyturys”, JAV

Kauno Tautinio meno ansamblis “ Ratelinis”, Lietuva

Regimantas Šilinskas  – Skrabalai , Lietuva

Ukrainiečiu šokiu mokykla “ Barvinok” , Kanada

Toronto lietuviu jaunimo ansamblis “ Gintaras” Kanada

Koncerto eiga/Concert timetable

PIRMA DALIS ( 2:30 val.)

Jungtiniai šokiai

            1. Regimantas Šilinskas

            2. Švyturys, Nemunas, Gintaras

            3. Suvartukas, Baltija, Švyturys

            4. Švyturys, Gintaras

            5. Ratelinis, Gintaras, Švyturys

            6. Regimantas Šilinskas

ANTRA DALIS (3:30 val.)

            1.Plungė “Suvartukas”           

            2.Klyvlendas “Švyturys”

            3.Švedija “Baltija”

TREČIA DALIS (4:30 val.)

            1.Kaunas “Ratelinis”

            2.Argentina “Nemunas”

            3.Regimantas Šilinskas

            4. Ukrainiečiu šokiu mokykla “ Barvinok”

KETVIRTA DALIS (5:45 val.)

            1. Toronto “Gintaras”

LINKSMAVAKARIS – Make sure you stay and dance the night away with us!

Event will be at Anapilis Halls, 2185 Stavebank Rd, Mississauga, ON L5C 1T3

in collaboration with Cleveland’s Lithuanian Folk Dance Group “Švyturys”.