Gegužės 2d. koncertas ir Šventinis pokylis / May 2nd Concert and Banquet

Gegužės 2d. (šeštadienis)

3.00 v.v. – 60-mečio koncertas “Joninių burtai”

Cawthra Park Secondary School, 1305 Cawthra Road, Mississauga, ON L5G 4L1

Bilieto kaina $30

 7.00 v.v. – Šventinis pokylis

Anapilio sodybos didžiojoje salėje, 2185 Stavebank Road, Mississauga, ON L5C 1T3

Bilieto kaina $90

Vakarienė, vynas, šampanas, gyva muzika, šaltas bufetas, ir autobusas (informacija žemiau)

10 žmonių prie stalo

Perkant bilietą į abu renginius kaina $100 (Koncertas $30+  Šventinis pokylis $70)

Bus galimybė nemokamai pasinaudoti specialiai užsakytais autobusais nuvažiuoti iš Prisikėlimo parapijos į šventinį pokylį ir, jam pasibaigus, grįžti. Norintiems pasinaudot autobusais, prašom registruotis perkant bilietus.

 

May 2nd (Saturday)

3:00pm – 60th Concert “Joninių burtai”

Where: Cawthra Park Secondary School, 1305 Cawthra Road, Mississauga, ON L5G 4L1

Ticket Price: $30

 7:00pm – Banquet

Where: Anapilis, 2185 Stavebank Road, Mississauga, ON L5C 1T3

Ticket price: $90

Includes: dinner, wine with dinner, champagne toast, midnight buffet, live band, and transportation (optional – see below)

10 people per table.

Combined ticket price for both Saturday events: $100 ($30 for concert + $70 for banquet)

You will be able to register for complimentary bus transportation from Prisikėlimo parapija to and from the banquet. If you would like to reserve a seat, please indicate this when you are buying your tickets.