Gegužės 1d. svečių koncertas / May 1st guests’ concert

Gegužės 1d. (penktadienis)

7.00 v.v. – svečių koncertas “ Iš kur svečiai atvažiavo?”

Dalyvauja: Čikagos šokių grupė “Grandis”, Klyvlando šokių     grupė “Švyturys”, Lemonto šokių grupė “Spindulys”, Montrealio šokių grupė “Gintaras”

Kur: Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor Street West, Toronto,     ON M6P 1A6

Įėjimas laisva auka.

 

May 1st (Friday)

7:00pm – guests’ concert

Participants: Chicago’s “Grandis”, Cleveland’s “Svyturys”, Lemont’s “Spindulys”, Montreal’s “Gintaras”

Where: The Lithuanian House, 2nd floor, 1573 Bloor Street West, Toronto, ON M6P 1A6

Donations accepted.