Baltimore 2016

Baltimore 2016

 

XV-OJI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

2016 Baltimore, Maryland

ketvirtadienį birželio 30d. – sekmadienį liepos 3d., 2016
Thursday June 30th – Sunday July 3rd, 2016

www.sokiusvente2016.org


Registracijos forma/Registration form –> Baltimore 2016 Registration

Registraciją (formą ir $$) reikės įduoti iki spalio 18d. 2015m./Registration (form and $$) must be provided to us by October 18th, 2015.


Studentų grupės šokėjams viešbučio kambariai yra jau užsakyti, visų kitų grupių šokėjai, viešbutį turi užsisakyti patys. Papildomas informacijas rasite šokių šventės svetainėje http://sokiusvente2016.org/en/hotels/.

If you are not one of our student dancers, you are responsible for booking your own accommodations.  All hotel information can be found at the following website:    http://sokiusvente2016.org/en/hotels.


Kėlionei į XV šokių šventę Baltimorėje numatome išnuomoti autobusus visiems šokėjams ir jų artimiesiems (tėveliams, broliams/seserims) nemokamai.  Prašome pranešti Vaidai Zenkevičienei (zenke@rogers.com) iki gruodžio 17d. jeigu žadate keliauti autobusais.  Autobusai išvažiuos iš Anapilio ketvirtadieni birželio 30d. ryte ir grįš pirmadieni liepos 4d. vakare.

„Gintaras“ plans on providing free bussing to all its dancers and their immediate families (parents & siblings).  The busses are scheduled to leave for Baltimore on the morning of Thursday, June 30th and return to Mississauga, Monday, July 4th.  Please respond to Vaida Zenkevicius at zenke@rogers.com by December 17th if you would like to reserve seats for yourself/your family.
_______________________________________________________

Šokių Šventės pagrindinės programos bilietų išpardavimas! | Ticket sales for Šokių Šventė! Pirkite čia – Buy them here –> Bilietai/Tickets

Toronto Gintaras bendrai šoks “A” kvadrate. | Toronto Gintaras will generally be performing in Quadrant A.