Registracijos mokesčiai/Registration fees

Attention: News flash

Annual registration fee was incorrect on initial Toronto Gintaras web blast.

The following registration fees apply:

$125 for one dancer and $100 for each additional family member

Sorry for any inconvenience.

*Student group: please ensure that your travel documents are up to date (passports are valid).

As we begin a new dance season, please stay tuned for further information.

________________________________

Dėmesio: Naujienų blyksnis

Pradiniame Toronto Gintaro laiške metinis registracijos mokestis buvo neteisingas.

Taikomi šie registracijos mokesčiai:

$125 vienam šokėjui ir po $100 kitiems šeimos nariams

Atsiprašome už nesusipratimą.

*Studentų grupė: įsitikinkite, kad jūsų kelionės dokumentai yra atnaujinti (pasai galioja).

Pradedant naują šokių sezoną, laukite daugiau informacijos.