Laikas šokt! Tikrai! (It’s time to dance! Really!)

Po šiltų ir gražių ir ilgų! atostogų, laikas šokti! Tikrai!

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” visų grupių šokėjus kviečia į pirmą repeticiją.  Vaikų ir jaunių šokių grupių (SK iki 10ta skyriu) pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 22 dieną, 6:30 v.v. Anapilyje.

Studentų šokių grupės (11ta+ skyriu) pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 18 dieną, 6:00 v.v. Anapilio parapijos salėje. Priimame šokėjus nuo jaunesniūjų darželio amžiaus.

Visų šokėjų registracija vyks pirmosios repeticijos metu. Registracijos anketas galite išsispausdinti tinklalapyje:  www.torontogintaras.com/registration/  Registracijos mokestis: $125.00 už primą vaiką $100.00 už antrą ir t.t.  Būtina susimokėti ir perduoti užpildytas anketas iki spalio 6 d.

Yra svarbu kad tėvai atvyktų į pirmą repeticiją nes prieš repeticiją bus perduota svarbi informacija apie šių metų planus.

Prašome į pirmą repeticiją atsinešti išaugtus tautinius rūbus, šokimo batelius, turėsite progą apsikeisti su draugais ar parduoti.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

After a warm, lovely, and long! vacation from folk dancing, it’s time to dance! Really! It’s happening!

Toronto‘s Lithuanian folk dance group Gintaras invites children and youth to the first dance practice which will be held at 6:30 pm. on Thursday, September 22nd at Anapilis.  Registration is open to children from SK to grade 10.

The student group’s (grade 11 and up) first dance practice will be at 6:00 pm on Sunday September 18th at Anapilis.

Registration for all dancers will be held during the first practice.  Registration forms can be printed from the Gintaras website:  www.torontogintaras.com/registration/   Cost is $125.00 for the first child and $100.00 for each additional child.  Please have all forms completed with payment, in by Oct. 6th.

It is imperative that all parents come to the first practice as a lot of important information regarding the coming year’s events will be shared.

Current dancers are asked to bring national costumes and dance shoes which they have outgrown to the first practice where they will have an opportunity to exchange or sell them to other dancers.

Advertisement