Kviečiam šokėjus! Calling all dancers!

cropped-gintaras-shirt.jpgToronto Gintaras – 1955-2020

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” gyvuoja jau 64 metus. Tai didelėšeima, vienijanti visus lietuviško tautinio šokio mylėtojus .  “Gintaro” šokėjai dalyvavo visose Išeivijos šokių šventėse ir nuo 1994 metų , visose Lietuvos dainų ir šokių šventėse. 2020 metai ansambliui bus ypatingi, „Gintaras’’  švęs savo 65-metį, bei liepos 3-5 dienomis Filadelfijoje dalyvaus XVI Išeivijos lietuvių tautinių šokių šventėje.

Toronto „Gintaro” ansamblio nariai,  kviečia į savo gretas, visus, kurie myli lietuvišką šokį ir nori kartu su kitais lietuviais suktis šokio sūkury Filadelfijoje. Jūsų laukia vaikų, jaunių, studentų, suaugusių ir pagyvenusių šokių grupės. 

 Vaikų ir jaunių pirmoji repeticija ir registracija vyks rugsėjo 19 dieną 6:30 val. vakaro Anapilio sodybos salėje.

Studentų pirmoji repeticija ir registracija vyks rugsėjo 15 dieną 6:00 val. vakaro Anapilio parapijos salėje.

Suaugusių ir pagyvenusių norintys šokėjai prašome kreiptis www.TorontoGintaras.com

Del papildomų informacijų prašome visų kreipkitės www.TorontoGintaras.com

 

Toronto Lithuanian Folk Ensemble „Gintaras” has been an active force in the Toronto for over six decades.  The group has evolved into a large family of people who share a love of Lithuanian folk dancing.  Since its inception, the group has participated in every North American Lithuanian Folk Dance Festival and, since 1994, every Song Festival in Lithuania.  2020 will be a special year for the group as, not only will it be participating in the North American Lithuanian Folk Dance Festival being held in Philadelphia July 3rd – 5th, 2020, the group will also be celebrating its 65th anniversary!

 The „Gintaras” family would like to take this opportunity to invite everyone who shares our love of Lithuanian folk dancing, from children to seniors, to join the group and participate in the next festival.

Children and youth registration and first practice will take place Thursday, September 19th, 6:30pm at Anapilis.

Student registration and first practice will take place Sunday, September 15th, 6:00pm at Anapilis

Adult and Senior dancers please visit the website at www.TorontoGintaras.com for more information

For all other detailed information, please visit www.TorontoGintaras.com