Laikas sokti! Time to dance!

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, po šiltų ir gražių atostogų, visų grupių šokėjus kviečia į pirmą repeticiją.  Vaikų ir jaunių šokių grupių pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 20 dieną, 6:30 v.v. Anapilyje. Studentų šokių grupės pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 9 dieną, 6:00 v.v. Anapilio parapijos salėje. Priimame šokėjus nuo jaunesniūjų darželio amžiaus.

Registracijos mokestis: $60.00 už primą vaiką $40.00 už antrą ir t.t.  Būtina susimokėti ir perduoti užpildytas anketas iki spalio 20 d. Visų šokėjų registracija vyks pirmosios repeticijos metu. Registracijos anketas galite išsispausdinti tinklalapyje:  www.torontogintaras.com/registration/  

Yra svarbu kad tėvai atvyktų į pirmą repeticiją nes prieš repeticiją bus perduota svarbi informacija apie šių metų planus.

Prašome į pirmą repeticiją atsinešti išaugtus tautinius rūbus, šokimo batelius, turėsite progą apsikeisti su draugais ar parduoti.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Toronto‘s Lithuanian folk dance group Gintaras invites children and youth to the first dance practice which will be held at 6:30 pm. on Thursday, September 20th at Anapilis.  Registration is open to children from JK to grade 10. The student group’s first dance practice will be at 6:00 pm on Sunday September 9th at Anapilis.

Registration for all dancers will be held during the first practice.  Registration forms can be printed from the Gintaras website:  www.torontogintaras.com/registration/   Cost is $60.00 for the first child and $40.00 for each additional child.  Please have all forms completed with payment, in by Oct. 20th.

It is imperative that all parents come to the first practice as a lot of important information regarding the coming year’s events will be shared.

Current dancers are asked to bring national costumes and dance shoes which they have outgrown to the first practice where they will have an opportunity to exchange or sell them to other dancers.