Naujas sezonas! It’s time to dance again!

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, po šiltų ir gražių atostogų, vaikų ir jaunių grupių šokėjus kviečia į pirmą repeticiją, kuri įvyks rugsėjo 28 dieną, 6:30 v.v. Anapilyje.  Priimsime šokėjus nuo jaunesniūjū darželio iki 10 klasės.

Registracijos mokestis: $60.00 už primą vaiką $40.00 už antrą ir t.t.  Būtina susimokėti ir perduoti užpildytas anketas iki spalio 12d.  Visų šokėjų registracija vyks pirmosios repeticijos metu. Registracijos anketas galite išsispausdinti tinklalapyje: http://www.torontogintaras.com/registration/

Yra svarbu kad tėvai atvyktų į pirmą repeticiją nes prieš repeticiją bus perduota svarbi informacija apie šių metų planus.

Prašome į pirmą repeticiją atsinešti išaugtus tautinius rūbus, šokimo batelius, turėsite progą apsikeisti su draugais ar parduoti.

Visi studentai privalo prisijungti prie Facebook “Toronto Gintaras – Studentai” nes čia studentų šokėjams bus dalinamasi svarbia informacija.  Studentų grupės sekanti repeticija yra rugsėjo 24d.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Toronto‘s Lithuanian folk dance group Gintaras invites children and youth to the first dance practice which will be held at 6:30 pm. on Thursday, September 28th at Anapilis.  Registration is open to children from JK to  grade 10.

Registration for all dancers will be held during the first practice.  Registration forms can be printed from the Gintaras website:  http://www.torontogintaras.com/registration/   Cost is $60.00 for the first child and $40.00 for each additional child.  Please have all forms completed with payment, in by Oct. 12th.

It is imperative that all parents come to the first practice as a lot of important information regarding the coming year’s events will be shared.

Current dancers are asked to bring national costumes and dance shoes which they have outgrown to the first practice where they will have an opportunity to exchange or sell them to other dancers.

Student information is usually shared via the „Toronto Gintaras – Studentai“ Facebook page.  It is imperative that the student joins as this is the only medium through which the student group distributes information about upcoming practices/performances/events, etc…  The next student practice is September 24th.