Lietuvių Dienos Otavoje

Tiems kurie važiuoja į Lietuvių Dienos Otavoje šį vasarą,  prašau nelaukite užsisakyti viešbučius savo šeimams.
Rasite visą informaciją Lietuvių Dienos tinklapį:  http://mlka.ca/index.php/en/
 
Studentam bus aprūpinti, kaip įprasta.
For those who are going to Ottawa for LT days this summer, please book your accommodations as soon as possible.
 All information should be found on the LT Days website:  http://mlka.ca/index.php/en/