Time to dance!

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, po šiltų ir gražių atostogų, vaikų ir jaunių grupių šokėjus kviečia į pirmą repeticiją, kuri įvyks rugsėjo 17 dieną, 6:30 v.v. Anapilyje. Visus vaikučius, kurie nori šokti ir jau yra 2 klasėje, maloniai kviečiame prisijungti.

Studentų pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 13 dieną,  6:00 v.v. Anapilyje. (šokėjai nuo 11 skyriaus)

Visų šokėjų registracija vyks pirmosios repeticijos metu. Registracijos  lapus galite išsispausdinti tinklalapyje: www.torontogintaras.com/registration/

Prašome į pirmą repeticiją atsinešti išaugtus tautinius rūbus, šokimo batelius, turėsite progą apsikeisti su draugais ar parduoti.

Pirmose  repeticijose  prašome dalyvauti visu šokėjų tėvelius. Bus kalbama apie 2016 metų išeivijos šokių šventę Baltimorėje.

_______________________

The Toronto Gintaras dance season is upon us!
We invite all children and youth (grades 2 to 10) to our first practice on Thursday September 17th, at 6:30pm, at Anapilis.

The student group (grade 11 and up) will have their first practice on Sunday September 13th, at 6pm, at Anapilis.

Registration will occur during the first practices. You can print the registration forms from our website: www.torontogintaras.com/registration/

We ask that all dancers bring their out-grown costumes, dance shoes, etc, for the purposes of swapping/selling. We also ask that all parents attend the first practice – we will be discussing the 2016 Baltimore dance festival!