Laikas šokt! It’s time to dance!

Toronto tautinių šokių ansamblis „Gintaras“ kviečia visus, kuriuos domina lietuviški tautiniai šokiai, naujam sezonui! Šiais metais mes švęsime Gintaro 60-metį! Kviečiami visi, pradedant antrą klasę, šokėjai.

Vaikų ir jaunimo grupės (nuo 2 iki 10 skyriaus) renkasi repeticijoms Anapilyje, Mississaugoje. Pirma repeticija įvyks ketv., rugsėjo 18 d. 6:30 val. vakaro, Šv. Jono salėje. Pirmoje repeticija prašome dalyvauti šokėjų tėvelius.

Studentai (nuo 11to skyriaus) renkasi pirmai repeticijai sekm., rugsėjo 21 d., 6 val. vakaro, Šv. Jono salėje.

Visi šokėjai repeticijų metu turi devėti tinkamą aprangą:

Berniukai ir vaikinai: Gintaro marškinėliai, juodi šortai, baltos kojinės ir naginės (mokasinai).

Mergaitės ir merginos: Gintaro marškinėliai, Gintaro sijonas, juodi dviratininko šortai ir baleto bateliai. (Sijonus bus galima nusipirkti repeticijų metu).

Registracijos lapai ir mokestis turi būti pristatyti per pirmas 3 repeticijas. Užpildytos formos (patikrinkit “Registracija” puslapį del formų) ir mokestis turi būti atiduotas ne vėliau nei spalio 5 d. Jei mokestis nebus sumokėtas, vaikai negalės dalyvauti repeticijose.

Rekomenduojame atsinešti išaugtus tautinius rūbus, baleto batelius ir nagines, kuriuos galima būtu susikeisti-(paaukoti) su kitais šokėjais.

Norime priminti prisijungti prie mūsų tinklapio www.torontogintaras.com su e-pašto adresu. Automatiškai gausite visas naujienas/pakeitimus/rep. atšaukimus, t.t.! Jei turite klausimų galite juos siūsti musu e-pašto adresu: torontogintaras@gmail.com

__________________________________________________________________________

The Toronto folkdance ensemble “Gintaras”, invites all children and youth who are interested in folkdancing, back for another great season. This year we will be celebrating Gintaras’ 60th anniversary! We welcome new children from grade 2 and up.

The first practice for all child and youth groups (grades 2 – 10) will be held September 18th, 6:30pm at St. John’s hall (Anapilis) in Mississauga. We ask that ALL PARENTS ATTEND the first practice.

The student group (grade 11 and up) will have their first practice September 21st at 6:00pm at St. John’s hall.

All dancers are to wear the proper attire:

For the boys: Gintaras t-shirt, black shorts, white socks and moccassins.

For the girls: Gintaras t-shirt, Gintaras skirt, black bicycle shorts and ballet slippers. (Skirts will be available for purchase during the registration period.)

Registration is done before practice for the first three practices and fees are payable at that time. Completed forms (found in the “Registration” tab at the top of this page) and accompanying fees are due no later than October 5th. If fees are outstanding after this date, your child will not be allowed to participate.

At this time we also suggest that everyone bring their outgrown “rubai”, ballet slippers and nagines to perhaps trade and/or share with someone else.

Just a reminder to please link up your email to our website at www.torontogintaras.com! You will receive automatic notifications on any news/changes/cancellations due to weather, etc…. Any inquiries can be sent to the email address torontogintaras@gmail.com