Metinis koncertas gegužės 3 d./Annual concert May 3rd 2014

Metinis koncertas bus Gegužės 3 d. 4 v.p.p. Anapilio salėje
 
 Repeticijos prieš metinį koncertą: VISIEMS
– balandžio 27 d.
– gegužės 1 d.