Attn: Jaunesniujų Vaikų Grupe

Mieli Tėveliai,
 
Siunčiame Jums papildomas informacijas apie mūsų koncertą Hamiltone Vasario 23 d.
Prašome susirinkti Hamiltono salėje 48 Dundurn St. N. Hamilton ON 12:30 v.p.p. Nevėluokite!!!
 
Prašome pranešti kuo greičiau jeigu jūsų vaikas nešoks koncerte. Siūskite žinute mokytojai Loretai Dauginienei: wdauginis@sympatico.ca
 
Prašome atsinešti tautinius rūbus į repeticiją ateinantį ketvirtadienį. Turime patikrinti kad visi šokėjai turi pilnus rūbus ir atitinkamus šokių batukus / nagines. Mergaitės nešioja baltas ilgas kojines su rūbais (tights). 
 
Kelionių automobiliu yra galimybė (carpool). Prašome mums pranešti, jei jums reikia pagalbos ieškant važiuoti į Hamiltoną.
 
Hamiltone bus vaikams parūpinta pizza su gėrimais.
 
Jeigu bet kas bebūtu, prašome man paskambinti mano mobiliu: 905-483-1121 (Mokytoja Ponia Loreta)