Visiem šokėjams/To all dancers:

Gintaras visiems nupirko naujus repeticijos marškinėlius.  Čia yra mūsų uniforma.  Primenu visiems
nešioti savo uniformas per visas repeticijas!
 Berniukams: Gintaro naujus marškinėlius, juodas trumpas kelnes (prašome studentams BŪTINAI įsigyti juodas trumpas kelnes iki Lietuvos), nagines
Mergaitės: Gintaro naujus marškinėlius, repeticijų sijonėlius, juodas (tamsias) “bike shorts”, baleto batukus
 Gintaras has purchased new practice t-shirts for the whole group.  This is our practice uniform. We remind everyone to wear their uniforms to every practice!
 Boys: Gintaras t-shirt, black shorts (students travelling to Lithuania MUST have black shorts), moccasins
 Girls: Gintaras t-shirt, gintaras practice skirt, black (dark) bike shorts, ballet slippers