Studentai – Montreal

Tiem Studentams kurie važiuoja į Montrealį:
 Prašome susirinkti Anapilio autoaikštėj 6:45 v.r.  Autobusas išvažiuoja 7:00 v.r.
 Nelauksime jūsų jeigu vėluosite!!!!
 Išvažiuosime iš Montrealio 11 v.r., ir planuojame grįžti į Anapilį maždaug 5 v.v.
 Nepamirškite!!  tautinius rūbus (pasitikrinkite kad turite visas dalis!!) repeticijos uniformą, šokių batus
For those students going to Montreal:
 Bus leaves Anapilis at 7:00 am sharp.   Please arrive for 6:45 am.
If you are not there on time, we will NOT wait!
 Coming home we will be leaving Montreal 11:00 am and are estimating an arrival at Anapilis of 5:00 pm.
Don’t forget!!!  tautinius rubus (check that you have all components!!) practice uniform, dance shoes