Studentų tėveliams:

Pranešimas studentų tėveliams:

Norime priminti kad bus susirinkimas lapkričio 24 d. , Anapilyje 5:00 v.v.

Visų prašome dalyvauti

 

For the parents of the student group:

Just a reminder that there will be a parents meeting November 24th at 5pm