Naujas sezonas! The new season!

Po ilgų vasaros atostogų, Toronto tautinių šokių ansamblis Gintaras kviečia visus, kuriuos domina lietuviški tautiniai šokiai, naujam sezonui!  Kviečiami visi, pradedant antrą klasę, šokėjai.

Pirmoje repeticija prašome dalyvauti visu šokėjų tėvelius. Vaikams bus kalbama apie 2014 metus. (studentams apie apie 2014 metų šventę Lietuvoje.)

Vaikų ir jaunimo grupės (nuo 2 iki 10 skyriaus) renkasi repeticijoms Anapilyje, Mississaugoje.  Pirma repeticija įvyks ketv., rugsėjo 19 d. 6:30 val. vakaro, Šv. Jono salėje.

Studentai(nuo 11to skyriaus) renkasi pirmai repeticijai sekm., rugsėjo 15 d., 6 val. vakaro, Šv. Jono salėje.

Visi šokėjai repeticijų metu turi devėti tinkamą aprangą:

Berniukai ir vaikinai:   Gintaro marškinėliai, juodi šortai, baltos kojinės ir naginės (mokasinai).

Mergaitės ir merginos: Gintaro marškinėliai arba juodas triko, Gintaro sijonas, juodi dviratininko šortai ir baleto bateliai. (Sijonus bus galima nusipirkti repeticijų metu).

Registracijos lapai ir mokestis turi būti pristatyti per pirmas 3 repeticijas. Užpildytos formos (prisegtos prie šio email) ir mokestis turi būti atiduotas ne vėliau nei spalio 3 d.  Jei mokestis nebus sumokėtas, vaikai negalės dalyvauti repeticijose.

Rekomenduojame atsinešti išaugtus tautinius rūbus, baleto batelius ir nagines, kuriuos galima būtu susikeisti-(paaukoti) su kitais šokėjais.

______________________________________________________________________________________

After a well deserved summer vacation, Toronto folkdance ensemble “Gintaras”, invites all children and youth who are interested in folkdancing, back for another great season! We welcome new children from grade 2 and up.

We ask that ALL PARENTS ATTEND the first practices.  With the younger groups we will discuss our yearly program for 2014 and we will talk about our upcoming trip to Lithuania with the students‘ group.

The first practice for all child and youth groups will be held September 19th, 6:30pm at St. John’s hall (Anapilis) in Mississauga.  The student group will have their first practice September 15th at 6:00pm at St. John’s hall.

All dancers are to wear the proper attire; Gintaras t-shirt, black shorts, white socks and moccassins for the boys and Gintaras t-shirt or black body suit, Gintaras skirt, black bicycle shorts and ballet slippers for the girls.

** Skirts will be available for purchase during the registration period.

Registration is done before practice for the first three practices and fees are payable at that time.  Completed forms (please see attached) and accompanying fees are due no later than October 3rd.   If fees are outstanding after this date, your child will not be allowed to participate.

At this time we also suggest that everyone bring their outgrown “rubai”, ballet slippers and nagines to perhaps trade and/or share with someone else.